Tem từ mềm thư viện EM PG-TM101

[giaban]2.600.000[/giaban] [chitiet]


Tem từ mềm thư viện EM PG-TM101

Tem từ mềm EM dùng gán sách vở
Length of magnetic strip: 16cm x2mm
Length of tail: 9.5cm
Label with tail, easy to stick in book
1000Pccs/Box
 [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét