Tem từ hộp sữa dạng dây lớn AM-009B

[giaban]14.805[/giaban] [chitiet]Tem từ hộp sữa dạng dây lớn AM-009B

Tem dây hộp sữa loại lớn
Kích thước:  38x30x50mm
Tem hộp sữa 1800g
 [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét