Tem từ dây siết cổ chai lọ T4A

[giaban]12.300[/giaban] [chitiet]


Tem từ dây siết cổ chai lọ T4A

Tem dây siết cổ chai lọ
Giúp bảo vệ chai, lọ

 [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét