Tem từ cứng Hộp Sữa B702

[giaban]71.000[/giaban] [chitiet]


Tem từ cứng Hộp Sữa B702

Nắp chụp hộp sữa loại lớn
Dùng cho hộp sữa 0,9kg

 [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét