Tem từ cứng chai lọ AM-007/8

[giaban]8.580[/giaban] [chitiet]


Tem từ cứng chai lọ AM-007/8

Tem chai lọ (mầu đen)
Kích thước: 36mmx30mm
Frequency:58KHz
 [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét