Tem từ cứng AM dạng dẹp TC03A

[giaban]3.800[/giaban] [chitiet]


Tem từ cứng AM dạng dẹp TC03A

Tem từ cứng loại nhỏ dạng dẹp
Tem từ cứng kèm đinh
Chất  liệu nhựa ABS
Loại super tag
Packing :1000pcs/ctn
Dimension: 58x30x19mm

 [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét