Cổng Từ An Ninh Âm Sàn AM PG-6000D

[giaban]42.500.000[/giaban] [chitiet]


Cổng Từ An Ninh Âm Sàn AM PG-6000D


  • Loại âm sàn mang lại không gian Sang trọng
  • Gồm 01 trung tâm xử lý + 02 ăngten (80x60x2) hoặc 01 trung tâm xử lý + 01 ăngten (150x60x2cm)
  • Cho phép kết nối 02 ăngten
  • Bắt tem tốt với độ cao tới 1.6 mét, độ rộng lối đi
  • lên tới 3.0 mét
  • Ăngten có 2 tùy chọn, kích thước 150x60x2cm hoặc 80x60x2cm [/chitiet]

Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét